Google

2 Mart 2008 Pazar

GAYRİNAKDİ KREDİLER

GAYRİNAKDİ KREDİLER

Akreditif
Malların yüklenmesi ve akreditif şartlarında belirtilen vesaikin tanımlanan süre içinde ibraz edilmesi karşılığında, belirli meblağın satıcıya ödeneceğinin bankaca garanti edilmesidir. Hem ihracatçı hemde ithalatçıyı koruyan bir işlemdir. Ihracatçı malları akreditif şartlarında sevk ettiğinde mal bedelini tahsil edeceğinden emin olacaktır. Ithalatçı sevkiyatın yapılmış olduğu akreditif şartlarına uygun mal gönderildiğini gösteren belgeleri ihracatçı bankaya sunmadan önce ödeme yapılmayacağından emin olacaktır. Akreditif uluslararası ticarette çok geniş bir alanda bir ödeme ve garanti aracı olarak kullanılmaktadır.


Sight Akreditif
Amir banka tarafından akreditif şartlarına uygun vesaikin akreditif vadesi içerisinde ibrazı üzerine ödeme yapılmasıdır.
Vadeli Akreditif
Ithalatçı ödemeyi vesaiki alırken değil, vadede yapar. Akreditif vadesinden başka birde ödeme vadesi vardır.
Kırmızı Şartlı Akreditif (red clause)
Sevkiyattan önce bir kısım bedelin peşin ödendiği akrediftir.
Yeşil Şartlı Akreditif (green clause)
Akreditif bedelinin mallar gönderilmeden once temin edilmesidir.Yenilenen Akreditif
Yenilenen akreditif amiri ile lehdar arasında, devamlı bir iş illişkisi olduğunda kullanılan ve her sevkiyat için ayrı akreditif açılması yerine karşılaştırılan sure içinde yapılacak sevkiyatı kapsayacak şekilde açılan tek bir akreditiftir.

Teminat Akreditif (Stand by letter of credit)
Teminat akreditifleri diğer belgeli akrediflerden farklı olarak satım bedelinin ödenmesini değil, lehdar için sözleşmenin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesi gibi doğabilecek tehlikeleri temin etmektedir.
Kabul Kredisi
Akreditifli kabul kredisi,
Vesaik karşılığı kabul kredisi,
Mal Mukabil kabul kredisi,


Teminat Mektupları

Belli bir muhataba karşı mal veya hizmet olarak taahhüt altına girmiş kuruluşlara, taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmemeleri halinde muhatabın uğrayacağı zararı, lehdar firma adına banka olarak karşılayacağımızı garanti eden mektupların verilmesinde kullanılan bir kredi türüdür.

Garanti veren – Banka,
Garanti alan – Muhatap,
Garanti verilen – Lehdar,

Vadesiz Teminat Mektubu,
Vadeli Teminat Mektubu,
Teminat Mektubu Çeşitleri

Geçici T/M
Geçici teminat mektupları bir ihaleye katılmak için, ihale makamına hitaben verilmektedir. Bu mektup ile ihale lehdarın üzerinde kalırsa, ihale ile ilgili sözleşmeyi imzalayacağı ve kesin teminat mektubunu vereceği garanti edilmektedir.
Kesin T/M
Lehdarın mektupta belirlenen yükümlülüğü yerine getireceğini garati etmektedir.
Avans T/M
Yüklenicilere verilen avansların banka tarafından garanti edilmesidir.
Mahkeme ve İcra Dairelerine hitaben T/M
Bu tür mektuplar yürütmenin durdurulması, ihityati tedbir konulması, kaldırılması gibi nedenlerle verilir.
Gümrüklere hitaben T/M
Vergi resimlerin ve bunların cezalarının banka tarafından garanti edilmesidir.

İhracatta KDV iadesi için T/M
Ihracat KDV’den istisnadır. Bu işlemlere ait yüklenilen vergilerden indirm konusu yapılmayanların, mükelleflere iade edilmesi hükme bağlanmıştır. Vergi dairesi inceleme raporu yapmadan iade etmesi için teminat mektubu alır.
Konşimento Garantisi için T/M
Malı taşıyan malı ancak konşimento karşılığında verir. Konşimento alıcıya henüz ulaşmadıysa, teminat mektubuyla malı çekebilir.
Mal Alımı için T/M
Mal bedellerinin lehdar tarafından ödenmesi garanti edilir.
Bayilik Teminat Olarak T/M
Bayilik sözleşmesi koşullarını garanti etmektedir.
Serbest konulu T/M
Teminat mektupları yukarıda belirlenenler dışında her konuda resmi dairelere gerçek ve tüzel kişilere hitaben verilebilmektedir.
Harici Garanti
Bankalar, Türkiye ve dışarda yerleşik kişiler lehine, dışarda yerleşik kişilere hitaben döviz ve YTL üzerinden teminat mektubu düzenleyebilir.

Referans Mektupları
Genellikle inşaat ve taahhüt işi ile uğraşan kredili firmaların, yeterli Kredi gücüne sahip olduklarını göstermek amacıyla muhataba hitaben verilen müşterinin limit ve risk durumunu gösteren mektuplardır. Banka açısından risk oluşmamaktadır.

Hiç yorum yok: